Hydraulische analyses voor leidingsystemen

Welke dimensionering is er nodig voor een pijpleiding? Wat is een optimaal leidingensysteem voor een warmtenet met verschillende aanbieders en afnemers? Hoe houden we rekening met de dynamische processen in een ondergronds transportleidingsysteem? Het zijn hydraulische vraagstukken waarop de deskundigen van Rotterdam Engineering het antwoord weten.

Rotterdam Engineering maakt hydraulische analyses én adviseert over de implicaties ervan voor het ontwerp en de ontwikkeling van ondergrondse leidingsystemen. We bepalen de optimale diameter voor specifieke pijpleidingen, zoals warmte-, water- en gasleidingen. Maar we adviseren ook over de hydraulische componenten van complete netten en systemen. Daarbij houden we rekening met factoren zoals doorstroming, temperatuur, waterdruk, pompsystemen en afnemers ontwikkelen we verschillende scenario’s, zodat de beste optie kan worden gekozen.

Tot onze opdrachtgevers behoren energieleveranciers, afvalenergiecentrales, waterleidingbedrijven en aannemers. Voor HVC, Ennatuurlijk en de Warmterotonde Zuid-Holland maakten we bijvoorbeeld dimensioneringsberekeningen voor complexe warmtenetten die over lange afstanden uiteenlopende leidingen van verschillende afnemers verbinden. Onze hydraulische analyses helpen dan om tot een optimaal systeemontwerp te komen.

Benieuwd hoe onze hydraulische analyses uw projecten succesvoller kunnen maken? We vertellen u graag over de mogelijkheden.