Ramingen voor transportleidingsystemen

Bij de ontwikkeling van een warmteleiding is een realistische raming onmisbaar. Ook voor andere soorten pijpleidingsystemen spelen kostenramingen een sleutelrol in het ontwerp- en ontwikkelproces. Bij Rotterdam Engineering maken we globale én gedetailleerde kostenramingen voor alle fasen in het traject.

CAPEX, OPEX, SSK, cost engineering… Bij Rotterdam Engineering weten we er wel raad mee. Als onderdeel van tracéstudies, haalbaarheidsstudies en de ontwikkeling van een businesscase maken we betrouwbare ramingen.

We zijn in staat om uiteenlopende calculatiemethodieken op de juiste wijze toe te passen. Daardoor kunnen we ramingen maken voor verschillende typen projecten in verschillende projectfases. Een globale raming van investeringskosten om de ideevorming te ondersteunen? Een gedetailleerde raming om in een aanbestedingsprocedure de aanbiedingen te kunnen beoordelen? Vanuit onze expertise en ervaring geven we altijd een realistisch beeld.

Omdat we nauwe contacten onderhouden met onze opdrachtgevers, toetsen we onze ramingen zo veel mogelijk met de daadwerkelijke uitvoering en met prijsinformatie uit de markt. Hierdoor leren we voortdurend en krijgen we de bevestiging dat we realistisch rekenen.

Voor een gedetailleerde raming is specialistische kennis over de uitvoering essentieel. Met meer dan tien jaar ervaring in complexe engineering in de Nederlandse ondergrond is Rotterdam Engineering daarvoor een betrouwbare partner.

Weten welke ramingen wij u uit handen kunnen nemen? Neem gerust contact met ons op.