Technische ontwerpen voor leidingprojecten

Van grove schetsen tot uiterst gedetailleerde tekeningen. Rotterdam Engineering kent alle niveaus van het technisch ontwerp van ondergrondse transportleidingen.

We maken totaaloverzichten, bovenaanzichten met details en profielen, detailtekeningen van kruisingen – en alle andere details die nodig zijn om tot een helder technisch ontwerp te komen. Daarnaast maken we nauwgezet tekeningen die schematisch laten zien hoe leidingen en andere onderdelen van een procesinstallatie met elkaar verbonden zijn (de zogenoemde piping and instrumentation diagrams, kortweg P&ID). Bovendien kunnen we uit de voeten met 3D-tekeningen die een waarheidsgetrouw beeld geven van de kleinste details en specificaties.

Onze technische ontwerpen voor transportleidingsystemen zijn toepasbaar in verschillende fasen van het ontwikkelproces. Zo kunnen we na de uitvoering een as-built dossier opstellen. Bovendien kunnen we tekeningen uitwerken tot het niveau waarop deze direct bruikbaar zijn om de aanmelding bij het Kadaster (WION) te doen.

Ons uitgangspunt is dat een tekening eigenlijk voor zichzelf moet spreken. Zelfs een weergave van het meest technische ontwerp moet een helder verhaal vertellen dat door alle betrokkenen kan worden doorgrond. Interesse? Onze engineers staan voor u klaar.