Categorie: Advies

Commissies

Onze bijdrage aan commissies Rotterdam Engineering levert een actieve bijdrage aan diverse commissies, werkgroepen en coalities. We zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd….

Lees meer

Opleidingen

Onze opleidingen en trainingen Met veel bevlogenheid delen de deskundigen van Rotterdam Engineering via opleidingen en trainingen hun expertise en….

Lees meer

Tracéstudies

Tracé- en haalbaarheidsstudies Succesvolle leidingprojecten beginnen doorgaans met een gedegen tracé- of haalbaarheidsstudie. Rotterdam Engineering maakt betrouwbare analyses en adviseert….

Lees meer

Ramingen en kostenadvies

Ramingen voor transportleidingsystemen Bij de ontwikkeling van een warmteleiding is een realistische raming onmisbaar. Ook voor andere soorten pijpleidingsystemen spelen….

Lees meer

Businesscases

Businesscases voor pijpleidingsystemen Van gemeenten die een lokaal warmtenet overwegen tot bio-energiecentrales die een stoomnetwerk willen ontwikkelen. De businesscase voor….

Lees meer

Onze partners

Rotterdam Engineering maakt samen met onderstaande organisaties onderdeel uit van de Universal Pipeline Association