Rotterdam Engineering Industrie

Sinds 2012 hebben wij een raamovereenkomst met Gasunie voor het uitvoeren van engineering en ontwerpwerkzaamheden. Gasunie is gestart aan een grootschalige renovatie van het gastransport netwerk. Onze werkzaamheden bestaan uit het opstellen en toetsen van ontwerpen van ondergrondse transportleidingen en stations (afsluiterstations en meet- en regelstations). De engineering wordt uitgevoerd voor verschillende uitvoeringstechnieken o.a. aanleg in open sleuf, aanleg als zinker en als horizontaal gestuurde boring (HDD-boring). De engineering diensten worden uitgevoerd volgens de eisen van de NEN3650 en de Gasunie Technische Standaard (GTS). Voor het tekenwerk beschikken wij over het 3D softwarepakket Plant 4D van CEA Software. Vanaf begin 2015 is een overeenkomst met Gasunie gesloten om de werkzaamheden uit te breiden.

Terug naar projecten

IN Gasunie ingenieursdienstenKlant: N.V. Nederlandse Gasunie
Regio: Nederland
Periode: 2012 - heden

  • Stalen leidingen
  • Medium: aardgas
  • Diameters: DN50 - DN1200
  • Druk: 40 bar - 80 bar
  • Ondergrond en bovengronds leidingwerk

Diensten van Rotterdam Engineering:

  • Tracé studies
  • Detail design & Basic engineering
  • Beoordeling bestaande ontwerpen
  • Schade analyse en advies
  • Verwerking As-Built dossiers