Rotterdam Engineering

Ben jij opzoek naar een mensgerichte organisatie met passie voor techniek. Een bedrijf waar jouw ontwikkeling centraal staat? Waar we samen invulling geven aan mooie technische uitdagingen op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij zijn de verbindende factor in de Energietransitie. De koppeling tussen bron en afnemer. We houden ons bezig met projecten waar duurzaamheid en maatschappelijke belangen een grote rol spelen.

Wat doen we nu precies?

Wij zijn een collectief (UPA) van verschillende ingenieursbureaus. Toonaangevende bedrijven op het gebied van de engineering van ondergrondse transportleidingsystemen van conceptueel ontwerp tot aan uitvoering. We werken voor bedrijven als Gasunie, Energie Beheer Nederland, HVC, Vattenfall en Evides. Voor deze bedrijven houden we ons bijvoorbeeld bezig met het transport van Waterstof, Stoom, Warmte, CO2 en Drinkwater. In onze projecten streven we ernaar om techniek, omgeving, kosten en praktische uitvoerbaarheid in een gedegen ontwerp bij elkaar te brengen.

Stageopdrachten

Ben jij op zoek naar een stageplek voor jouw Bachelor (minimaal 3e jaar) of Master stage? Dan zijn wij wellicht het juiste bedrijf voor jou.

Als stagiair krijg je bij ons de vrijheid en verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met een uitdagende stageopdracht. Hierbij streven wij ernaar om jouw ideeën en suggesties te integreren in jouw stageopdracht. In overleg met jouw begeleider zullen wij de opdracht verder concretiseren aansluitend op de wensen en eisen van jouw opleiding. Tevens zorgen we natuurlijk voor een gedegen begeleiding tijdens jouw stageperiode.

Om een goede begeleiding te kunnen garanderen, kunnen wij natuurlijk slechts een beperkt aantal stageplekken per periode aanbieden. De selectie van kandidaten verloopt op een vergelijkbare wijze als de selectie van nieuwe collega’s, omdat ook stagiairs een fit moeten zijn met onze organisatie. Je bent wellicht een toekomstige collega. De selectie verloopt dan ook via een sollicitatieprocedure.

Wij geloven dat een stage een wederzijdse investering is. Wij dragen zorg voor die investering in de vorm van goede begeleiding en daarmee kennis en ervaring. Van jou verwachten wij zijn dan ook initiatief, leergierigheid en motivatie om jezelf te ontwikkelen. En wie weet wat deze stageperiode voor de toekomst kan betekenen.

Spreekt één van de onderstaande stageopdrachten jou aan en wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar ons toe en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe stagiair!

Onderstaande lijst met opdrachten wordt periodiek voorzien van nieuwe ideeën. Zoals eerder aangegeven zullen we bij interesse een dergelijke opdracht samen met jou concretiseren tot een volwaardige opdrachtomschrijving.

 

Automatisering materiaallijst

Voor ieder project dat in uitvoering gaat wordt een ontwerptekening gemaakt en een bijbehorende materiaallijst opgesteld. We proberen op regelmatige basis slimmer te werken. Zo zijn we opzoek naar een efficiënte werkwijze om onze materiaallijsten op te zetten. Het beoogde eindresultaat betreft een programeerscript in CAD-Model om tot een dergelijke materiaallijst te komen. Dit betreft dan ook een opdracht waarbij je geïnteresseerd moet zijn om automatisering en techniek bij elkaar te brengen. Wij dragen er natuurlijk zorg voor de benodigde technische kennis.
We verwachten van jou een zelfstandige en pro actieve werkhouding, waarbij je de volgende zaken kunt bewerkstelligen:

  • pre-programmeren d.m.v. scripting en Dynamic Blocks (AutoCAD met Python of LISP
  • Je stelt een werkmethodiek op. We hebben een voorbeeldmodule van een opdrachtgever beschikbaar

 

Werkmethode uitwerken voor visualisaties grondlagen in CAD(Civil 3D)

Bij ondergrondse leidingen speelt de opbouw van de grond waarin we werken een belangrijke rol. Het is dan ook van belang dat we dit voor ieder project in beeld hebben. Wij willen graag een bewerkbare en presentabele opmaak voor de opbouw van de (grondlagen) in CAD tekeningen. Het beoogde eindresultaat betreft dus een Dynamisch CAD-model met vlakken per grondlaag.
Momenteel zijn de sonderingen op de tekening slecht leesbaar, hiervoor is een module vanuit AutoDesk (geotechnical 3D) beschikbaar. Wij zijn echter nog niet in staat om het geheel bewerkbaar te krijgen en zien hier een mooie stageopdracht in. Aan jou de taak om dit te bewerkstelligen.

 

Automatisering opstellen proefsleufspecificaties

Aangezien de werkelijke ligging van kabels en leidingen in de ondergrond beperkt tot niet beschikbaar zijn in de KLIC of archieven, dienen wij voor het goed uitwerken van ieder project proefsleuven te graven. Zodoende verifiëren we de werkelijke ligging van kabels en leidingen, die ons ontwerp dienen te kruisen. Na de opzet van een voorlopig ontwerp stellen wij een specificatie op voor de te graven proefsleuven.

Het opstellen van proefsleufspecificaties vergt inzicht in het ontwerpproces, maar ook de uitvoering en vergt dan ook aardig wat tijd. We zijn dan ook opzoek naar een werkwijze die het opstellen van proefsleufspecificaties eenvoudiger en minder tijdrovend maakt. Het beoogde resultaat betreft een visueel model, een programmeerscript en een tabel van onderzoekgegevens.
Je maakt hierbij gebruik van CAD of GIS, DYanamo of Python. Het gewenste eindresultaat: een visueel model, een programmeerscript en een tabel van onderzoeksgegevens.

 

Opstellen Pipe specs Warmte t.b.v. Plant 3D en Civil 3D

Voor onze ontwerpwerkzaamheden gebruiken we ontwerpsoftwarepakketten Civil 3D en Plant 3D. Om snel te kunnen ontwerpen wil men zoveel mogelijk gebruik maken van een bibliotheek met standaardelementen (blocks) die dynamisch worden gemaakt door middel van parameters waarmee je een dergelijk block kunt aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan een pijp met een parameter wanddikte. Door alle gewenste blocks te creëren ontstaat een volledige bibliotheek, waardoor we sneller en minder foutgevoelig kunnen ontwerpen. Ook wordt het ontwerp hierdoor dynamischer en wordt het aanpassen van een ontwerp eenvoudiger en minder foutgevoelig.

Kan jij zorg dragen voor het leveren van input voor een dynamisch 3D BIM model waarbij we een volledige bibliotheek kunnen gebruiken in Civil 3D en Plant 3D?
Je dient daarbij te zorgen dat de input wordt verwerkt tot parametrische blocks, we hebben hier een bepaald format voor bedacht. Het is aan jou om het te testen door ook zelf te gaan tekenen.

 

Werkbeschrijving spanningstest

Leiding die aangelegd en in bedrijf zijn ondervinden allerlei belastingen (gronddruk, verkeersbelasting, thermische expansie, etc). Om te bepalen of een leiding voldoet aan de geldende normen voeren wij sterkteberekeningen uit en kijken of de heersende spanningen in de leidingen de in de norm beschreven grenswaarden niet overschrijden.

Wij zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in wat de spanningen in de desbetreffende leidingen nu werkelijk in de praktijk zijn. Dan moet er eerst goed worden nagedacht hoe we dit nu gaan testen:

  • Wat willen we dan meten?
  • Hoe kunnen we dat meten?
  • Zijn er nog verschillende scenario’s om rekening mee te houden?

Het beoogde resultaat is een werkbeschrijving voor de uit te voeren testen. Hiervoor is sterktetechnische kennis nodig en daarin zullen wij je natuurlijk begeleiden.

Wellicht kunnen we in de toekomst een opdrachtgever en aannemer bereid vinden om jouw spanningstest uit te voeren en op deze wijze onze berekeningen valideren.

 

Belastingscycli  voor leidingen in zonthermieparken

Voor warmteleidingen is het belangrijk om rekening te houden met het aantal temperatuurwisselingen (cycli) over de levensduur van de leidingen (in verband met vermoeiing van het staal). Voor de klassieke warmtesystemen is dit goed in de normen beschreven. De energietransitie brengt echter ook nieuwe warmtesystemen met zich mee, die wellicht niet altijd voldoen aan de uitgangspunten van de norm.

Wij zijn recentelijk bezig geweest met het ontwerp van een warmtesysteem gebaseerd op zonnethermie. Hiervoor hebben wij een (conservatieve) aanname gedaan voor het aantal cycli over de levensduur. Wij willen graag uitgezocht hebben of deze aanname klopt. En willen een degelijke onderbouwing hebben voor dergelijke projecten in de toekomst. Ga jij met ons op zoek? Wellicht hebben we een aanvulling voor de normen te pakken.