Gas en Olie

Transportleidingen voor gas, olie en waterstof kennen geen geheimen voor Rotterdam Engineering. Onze engineers ontwerpen, tekenen en adviseren met bovengemiddelde expertise.

Van oudsher verzorgt Rotterdam Engineering betrouwbare sterkteberekeningen voor gasleidingen. Maar we leveren inmiddels alle onderdelen van een volwaardige ontwerpopgave en gaan met veel kennis van zaken met multidisciplinaire vraagstukken aan de slag. Denk aan het maken van opstellingsplannen, routekaarten en werkomschrijvingen. Adequaat procesbeheer en strikt kwaliteitsmanagement hebben daarbij voortdurend onze aandacht.

Het team van Rotterdam Engineering heeft ruime ervaring met het werken conform de GTS (Gasunie Technische Standaard (GTS) en de Design and Engineering Practices (DEP) van Shell. We werken direct voor opdrachtgevers uit de gas- en olie-industrie, en via raamcontracten voor aannemers. Vanuit deze expertise en ervaring denken we ook actief mee over de kansen en uitdagingen van de energietransitie. Bijvoorbeeld als het gaat om het benutten van bestaande leidingen voor nieuwe bronnen zoals waterstof.

De projectleiders van Rotterdam Engineering hebben een achtergrond als engineer. Daardoor zitten opdrachtgevers zoals Gasunie altijd om tafel met mensen die ook technisch van de hoed en de rand weten. Dat betekent dat we snel kunnen schakelen, de juiste prioriteiten stellen en oog hebben voor pragmatische oplossingen.

Onze partners

Rotterdam Engineering maakt samen met onderstaande organisaties onderdeel uit van de Universal Pipeline Association