Stoom

Hedendaagse stoomnetwerken zijn complexer dan ooit. De leidingen verbinden uiteenlopende partijen, vaak in complexe omgevingen. Rotterdam Engineering adviseert over alle fasen in de ontwikkeling en realisatie.

Een haalbaarheidsstudie, de technische engineering, de ondersteuning van vergunningtrajecten en de begeleiding van de uitvoering. Rotterdam Engineering is op de hoogte van alle issues die spelen bij de engineering van stoomnetwerken. We kennen de betrokken partijen, de technische oplossingen en de kansen voor optimalisatie.

Onze kracht zit in onze kennis over complexe leidingnetwerken en common carriers. Daardoor kunnen zelfs stoomnetwerken die gekoppeld zijn met verschillende aanbieders en afnemers – en over openbare terreinen lopen – op een succesvolle manier worden gerealiseerd. Bovendien werken we flexibel, schakelen we snel, begrijpen we de vraagstukken uit het veld en denken we proactief mee over de beste oplossingen.

Rotterdam Engineering staat bekend als pragmatische en betrouwbare partij. Maar we schrikken er ook niet voor terug om out of the box te denken. Zo hebben we voor diverse projecten innovatieve oplossingen bedacht voor expansieloops, die nodig zijn om de hoge expansie van stoomleidingen op te vangen. Met als resultaat dat het stoomnetwerk kostenefficiënter gemaakt kan worden.

Voor Stedin, Ecluse en Cabot voerden wij al uitdagende projecten uit. Daarnaast waren we betrokken bij onder meer de bio-energiecentrale in Cuijk. De rode lijn in alle aanpakken: onze expertise, inzet en flexibiliteit.

Bij Rotterdam Engineering doen we alles bovengemiddeld. We werken keihard, zijn extreem enthousiast over ons vak en denken op alle vlakken proactief mee. Als een standaardoplossing werkt dan is dat prima. Maar als die er niet is, dan hebben we slimme mensen die een oplossing verzinnen – en onderbouwen waarom die noodzakelijk en haalbaar is.

Marco den Burger – Senior specialist

Onze partners

Rotterdam Engineering maakt samen met onderstaande organisaties onderdeel uit van de Universal Pipeline Association