Warmte

De ontwikkeling en realisatie van warmtenetten kennen allerlei specifieke uitdagingen en risico’s. De expertise, ervaring en werkwijze van Rotterdam Engineering zorgen voor de gedegen voorbereiding op een succesvolle uitvoering.

Rotterdam Engineering levert al meer dan tien jaar specialistische kennis over de ontwikkeling en realisatie van nieuwe warmtenetten – en bij de uitbreiding en vernieuwing van bestaande warmteleidingen. We hebben verstand van zaken, denken proactief mee over het hele proces en zijn flexibel in onze oplossingen. Daardoor leveren we uitsluitend de hoogste kwaliteit: onze aanpak leidt ertoe dat ontwerpen en plannen optimaal zijn afgestemd op de uitvoeringspraktijk – en natuurlijk voldoen aan alle wettelijke vereisten. Op die manier worden warmteleidingprojecten volgens planning en begroting uitgevoerd, met minimale impact op de omgeving.

Bij Rotterdam Engineering verzorgen we het complete pallet aan diensten rond de ontwikkeling van warmteleidingprojecten. Van advies en ontwerp tot calculaties en omgevingsmanagement. Daarnaast ondersteunen we opdrachtgevers bij het opstellen van businesscases, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en tracé-ontwerpen, en het begeleiden van aanbestedingsprocedures en marktconsultaties. Tot onze specialiteiten behoren ook warmteverlies-, warmtebeïnvloedings-, erosiekrater- en hydraulische berekeningen.

We zijn trots op ons werk voor toonaangevende bedrijven zoals Eneco, Ennatuurlijk, Fluvius, Havenbedrijf Rotterdam, HVC, Nuon en Tata Steel.

Warmtenetten bieden concrete kansen om wijken van het aardgas af te halen. Een succesvolle aanpak staat of valt met een gedegen voorbereiding en een goede uitvoering. Vanwege onze jarenlange ervaring met warmteprojecten kennen we de processen voor aanleg, onderhoud en beheer van warmteleidingen tot in detail.

Yvo Tieleman – Directie

Onze partners

Rotterdam Engineering maakt samen met onderstaande organisaties onderdeel uit van de Universal Pipeline Association