Water

Het is druk in de Nederlandse bodem en ondergrond. De aanleg van waterleidingsystemen is dan ook uitdagender dan ooit. De specialisten van Rotterdam Engineering adviseren en begeleiden waterbedrijven en hun partners om projecten succesvol te realiseren.

Veel van onze opdrachtgevers kloppen voor een tracéstudie bij ons aan. Maar waterbedrijven vragen Rotterdam Engineering vervolgens vaak ook om de volledige werkvoorbereiding op zich te nemen. Van het technisch ontwerp tot de begeleiding van het aanbestedingstraject en de directievoering tijdens de uitvoering. Ook voor bijvoorbeeld materiaaladviezen, sterkteberekeningen en de ondersteuning bij vergunningaanvragen weten klanten ons te vinden.

We staan bij waterbedrijven bekend om onze open houding, ons enthousiasme over het vak en onze betrokkenheid bij projecten. Rotterdam Engineering is dan ook betrouwbaar, deskundig en flexibel – en we gaan áltijd voor een praktisch uitvoerbaar ontwerp.

Rotterdam Engineering werkt voor onder meer Evides en Waterbedrijf Groningen. Aandacht voor de specifieke situatie bij een waterbedrijf is kenmerkend voor onze werkwijze. Want een waterleiding mag dan overal hetzelfde lijken, de wensen, behoeften en beheerfilosofie van een waterbedrijf zijn altijd uniek. Daar houden we rekening mee in onze adviezen en oplossingen. Past een innovatie wel bij de geschiedenis en de beoogde toekomst van het waternet? Hoe zorgen we ervoor dat een nieuwe leiding zo min mogelijk onderhoud vergt? Daarover denken we actief en oplossingsgericht mee, met gebruik making van de verschillende expertises die we bij Rotterdam Engineering in huis hebben.

Elk waterleidingnet heeft zijn eigenaardigheden. Daardoor is een ontwerp dat perfect is voor de ene situatie niet automatisch ook goed voor het andere geval. Samen met de opdrachtgever kijken we naar de beste manier om water van A naar B te brengen. Het moet natuurlijk technisch kloppen, maar minstens zo belangrijk is dat het ontwerp naadloos past bij de beheerfilosofie van het waterbedrijf.

Jelle Sluis – Projectleider

Onze partners

Rotterdam Engineering maakt samen met onderstaande organisaties onderdeel uit van de Universal Pipeline Association