Ondersteuning van de uitbreiding van het stoomnet in het Botlekgebied

Klant Stedin
Regio Rotterdam
Periode 2018-heden

In het Botlekgebied in Rotterdam realiseerde Stedin enkele jaren geleden een stoom- en retourcondensaatnetwerk tussen de afvalenergiecentrale van AVR en chemiebedrijf EKC.

Recent zijn plannen ontstaan voor uitbreiding van het net, waardoor ook chemiebedrijf Cabot Corporation erop aangesloten wordt. De stoomleiding werkt straks steeds meer als een common carrier waarvan verschillende industriële stoomleveranciers en stoomgebruikers gebruik maken. Hiermee levert het stoomnetwerk een bijdrage aan de vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in het Botlekgebied.

Rotterdam Engineering zorgde al voor de technische ondersteuning en engineeringpakketten bij de tracé-aanleg. Vervolgens zijn we ook betrokken bij de uitbreiding van het stoomnetwerk. Het twee kilometer lange leidingtracé wordt met vier kilometer verlengd om ruimte te maken voor nieuwe stoomleveranciers en -afnemers.

  • Voor de ontwikkeling van het stoomnet in het Botlekgebied werkte Rotterdam Engineering de tracéstudie, technische ontwerpen, kostenramingen en aanbestedingsdocumenten uit. Tijdens de uitvoering controleerden we de aannemer.
  • Ter ondersteuning van de uitbreiding van het netwerk voerden we haalbaarheidsstudies uit die Stedin in staat stellen om de businesscase te bepalen.
  • Onze artist impressions en visualisaties van het leidingwerk ondersteunden het gehele ontwikkelproces.

Trots op...

Met ruim zes kilometer lengte in een complexe omgeving is de stoomleiding in de Botlek uniek. De betrokkenheid van diverse partijen die stoom leveren en afnemen, maakt het project extra spannend. Bovendien kent het netwerk de nodige technische uitdagingen. Bijvoorbeeld omdat de leidingen (met een diameter van ruim een halve meter) fors zijn en op verschillende plekken openbaar terrein kruisen.