Ontwerp en advies voor watertransportleiding onder de Nieuwe Waterweg

Klant Evides
Regio Rotterdam
Periode 2014-2017

Evides verlegde de drinkwatertransportleiding rond Rozenburg. De aanleiding daarvoor was de komst van de Blankenburgverbinding tussen Rotterdam en Vlaardingen, waarvoor onder andere een tunnel onder de Nieuwe Waterweg is aangelegd. De bouw was van invloed op een van de grootste drinkwatertransportleidingen van Evides, die onder de beide oevers van de Maas doorloopt en drinkwater aflevert bij huishoudens in het Westland en Delft.

In 2014 maakte Rotterdam Engineering de tracéstudie voor het nieuwe DN600 waterleidingtracé. Ook daarna bleven we nauw betrokken bij het project. In bouwteamverband realiseerden we samen met Evides en de aannemer de waterleidingkruising onder de Nieuwe Waterweg.

  • Na de tracéstudie zorgden we voor alle ontwerpen: van het voorlopige ontwerp tot de bestektekeningen.
  • Met technisch advies, dat is gebaseerd op hydraulische analyses en sterktetechnische berekeningen, bereidden we de uitvoeringsfase voor.
  • We begeleidden de aanbesteding van de uitvoering en ondersteunden bij de vergunningverlening.
  • We adviseerden Evides in bouwteamverband over de beste ontwerpoplossing en de vergunbaarheid daarvan.

Trots op...

De aanpassing van de omvangrijke drinkwatertransportleiding onder de Nieuwe Waterweg vond plaats in een drukke stedelijke omgeving. Zo doorkruist de leiding twee rivierdijken van twee verschillende waterschappen. Bovendien zijn er twee gemeenten én Rijkswaterstaat bij betrokken.
Rotterdam Engineering voorzag in eerste instantie een horizontaal gestuurde boring waarvoor de leiding over een spoor gehesen zou worden. In bouwteamverband ontwikkelden we een alternatief met een minder grote impact op de omgeving. Daardoor was de uitvoering van het ontwerp ook beter beheersbaar en veiliger. Vanuit onze expertise konden we tijdig de risico’s inventariseren, opbouwend kritisch meekijken en aandachtspunten binnen budget en planning oplossen.