Tracéstudie en ontwerp voor een nieuwe watervoorziening in Noordoost Groningen

Klant Waterbedrijf Groningen
Regio Groningen
Periode 2016-heden

Waterbedrijf Groningen realiseert een nieuw waterleidingtraject in Noordoost Groningen, waarvoor een 42 kilometer lang tracé met vijf disciplines in een sleuf onder grotendeels agrarisch terrein wordt aangelegd. Dat vereist een nauwe afstemming met agrariërs, wegbeheerders, de provincie en andere stakeholders.

Voor zeven verschillende tracés maakte Rotterdam Engineering een haalbaarheidsstudie. De opties werden uitvoerig met LTO Nederland en andere stakeholders besproken. Op die manier creëerden we draagvlak voor de gewenste oplossing. Vervolgens gingen we ook met het detailontwerp aan de slag, en ondersteunden we Waterbedrijf Groningen om alle vergunningen te krijgen. Daarbij keken we nauwkeurig naar de beheerfilosofie van het waterbedrijf en gaven we maatwerkadvies over de vele mogelijkheden voor materialen, techniek en ontwerp.

  • We maakten tracéstudies, zorgden voor het technisch ontwerp en begeleidden de vergunningverlening.
  • Voor het overleg met stakeholders maakten we een rapportage van onze multicriteria-analyses, die we in gesprekken met LTO overtuigend presenteerden.
  • De coördinatie van de samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen, onderzoeksbureau Antea Group en rentmeesters was in handen van Rotterdam Engineering.