Rotterdam Engineering Industrie

In 2011 is Shtandart TT begonnen met het ontwerp van Tankterminal Europoort West (TEW) op de Kop van de Beer in het havengebied van Rotterdam. TEW wordt een 'open hub' voor alle Europese afnemers van ruwe olie, waarbij met innovatieve technieken de impact op het milieu wordt geminimaliseerd. TEW zal een opslagcapaciteit van 3.2 miljoen m3 aan olieproducten. Met een flexibel ontwerp streeft Shtandart er naar om TEW makkelijk in te kunnen passen in een snel veranderende markt. Wij hebben Shtandart ondersteund met het voorontwerp van de DN400 leidingtracés naar de Dintelhaven en de DN900 HDD kruising richting de maasvlakte.

Terug naar projecten

IN Shtandart Europoort WestKlant: Shtandart TT
Regio: Europoort, Rotterdam
Periode: 2012-heden

  • Stalen leiding
  • Ruwe olie DN900
  • Diesel DN400
  • HDD kruising Beerkanaal
  • 6 kilometer leidingtracé

Diensten van Rotterdam Engineering:

  • Tracé studies
  • Vergunningstrajecten
  • Stakeholder management
  • Detail design & Basic engineering
  • Integreren ontwerp overige disciplines