Rotterdam Engineering Industrie

Stedin heeft in het Botlekgebied (Rotterdam) een Stoom- en retourcondensaatnetwerk gerealiseerd tussen AVR en EKC. De afvalverwerker AVR is de stoomleverancier en chemiebedrijf EKC is de stoomgebruiker. Het leidingontwerp voorziet in het aansluiten van meerdere industriële klant waarbij de stoomleiding werkt als een Common Carrier. Het gehele stoomnetwerk draagt bij aan een grote energiebesparing en gerelateerde afname van CO2 uitstoot bij de afnemers. Hiermee wordt voorzien in het opzetten van een duurzame energie infrastructuur binnen het Botlek gebied en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het Rotterdam Climate Initiative. Wij hebben Stedin ondersteund bij het opstellen en uitwerken van het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten. Tijdens de uitvoering hebben wij ondersteuning geleverd bij het controleren van de uitvoerend aannemer.

Terug naar projecten

IN Stoomleiding BotlekKlant: Stedin
Regio: Botlek, Rotterdam
Periode: 2011-2014

 • Stalen leiding
 • Stoom DN500
 • 2 kilometer leidingtracé met potentiele verlenging van 4 kilometer

Diensten van Rotterdam Engineering:

 • Technische ondersteuning
 • Drukval- en warmteverlies berekeningen
 • Opstellen Basis of Design
 • Opstelling engineering pakketten
 • Budgetramingen
 • Controle aannemer
 • Opstellen vraagspecificatie
 • Tracéstudie t.b.v. uitbreiding netwerk
 • Artist impressions en visualisaties leidingwerk